Hvad ved man egentlig om resveratrols virkning på mennesker?

Vi har gennem et halvlangt liv efterhånden vænnet os til de skiftende budskaber vedrørende forskellige mad- og drikkevarers sundhed eller usundhed. En dag er chokolade sundt, den næste er det usundt. skal vi spise masser af kartofler, skal vi lade være osv osv i en uendelig og træls trummerum-karrusel.

Sådan også med vin. Vi beskrev på vores sidste forside (som nu er en artikel) Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger - eller man må vel nærmere kalde dem advarsler mod den ifølge dem ensidigt farlige og kræftfremkaldende alkohol. For så et par dage efter offentliggørelsen af anbefalingerne at kunne opleve følgende i TV Avisen (13. september 2010):
Mens man så indslagets overskift Stof gavner vores sundhed, introducerede speaker Klaus Bundgård Povlsen: "Og så skal vi til en rigtig god nyhed for os der godt kan lide rødvin. Rødvin kan nemlig være med at holde doktoren fra døren, som man siger, endda uden at man skal kaste flasken efter ham. Et bestemt stof i rødvin ser nemlig ud til at hjælpe på helbredet, i moderate doser altså."
2. jornalist, Marlene Boel: "Vi skal spise seks (billede af frugt og grønt), drikke to (billede af stor vandflaske) og holde tilbage med det her (billede af slikposer), og hvis det står til forskerne så ikke tøve med et glas af dette (billede af rødvin).

Indslaget var centreret om en international konference om stoffet resveratrol, som er en bestanddel af bl.a. rødvin. Forskere skulle udveksle forskningsresultater vedrørende stoffets positive indflydelse i forhold til en række sygdomme.

Forskeren Ole Vang sagde nu: "Der er stof i rødvin som - sandsynligvis stof i rødvin - som har en sundhedsfremmende effekt." Om de sygdomme som stoffet kunne være virksomt i forhold til fortsatte Ole Vang: "Det er kræft, det er hjerte-kar sygdomme, det er fedme-relaterede sygdomme f.eks. diabetes. Og så er der noget relativt nyt: Det er omkring livsforlængende effekt."
Speakeren oplyste herefter at erfaringerne med stoffet indtil videre kun bygger på forsøg med dyr, hvilket forekom at trække lidt af energien ud af det klare og glade budskab fra indslagets indledning.

Medier som TV Avisen er jo bedst egnet til korte og enkle budskaber, hvor man tit sidder tilbage med tanken: Hvad fik jeg egentlig reelt at vide her? Aktuelt med resveratrol-indslaget: Hvad ved man egentlig reelt om resveratrols virkning på mennesker? Og i forhold til konsumption af rødvin: Hvordan harmonerer eller konflikter denne viden med de officielle advarsler mod alkoholholdige drikke, hvortil rødvin jo hører?
Vi ringede derfor til Ole Vang for at få nogle flere detaljer om substansen:

Vinsiderne (VS): "Hvor godtgjort er det, at resveratrol har en sundhedsfremmende effekt på mennesker?"
Ole Vang (OV): "Som videnskabsmand må jeg sige: Det er ikke godtgjort i mennesker."
VS: "Hvor sandsynligt anser du det så for at være at resultaterne vil vise sig at holde vand, også når det gælder mennesker?"
OV: "Indenfor kræftområdet vil jeg anse det for særdeles sandsynligt. Jeg tror det for så vidt også, når vi taler om de fedmerelaterede sygdomme, men der har vi meget, meget mindre at have det i. Det ser rigtig lovende ud, men der er lavet meget færre forsøg end i forhold til nogle af kræftformerne."
VS: "Hvad med hjerte-kar sygdomme?
OV: "Her har fokus i højere grad været på vin eller de andre matricer som resveratrol indgår i, så den rene effekt af resveratrol er lidt mere uklar indtil videre. Rent eksperimentelt er der mest på kræft, og det ser rimelig konsistent ud, og for nogle af kræftformerne har jeg en tro på, at det vil vi også se hos mennesker. På hjerte-kar er det i mindre grad det rene stof; det har i højere grad været rødvin. Man har jo set de effekter ret tidligt, også før man kendte til resveratrol."
VS: "Hvornår tror du der kommer brugbare resultater i forbindelse med mennesker?"
OV: "Vi har et tilsvarende møde om to år, og vi tror at de første humane forsøg vil være klar til om to år, hvor jeg tror vi vil være meget klogere. Om fire år, når det næste-næste kommer, så er vi endnu klogere. Problemet er at en del af alle de her ting kommer til at tage rigtig lang tid."

Ole Vang

Selv om Ole Vangs fokus er på resveratrol, så er han og hans forskerkollegaer blevet opmærksomme på, at dette enkelte stof ikke giver hele forklaringen på rødvins sundhedsfremmende aspekt.
OV: "Vores mål er at finde ud af: Hvorfor virker resveratrol? Vi kan jo se at der er en effekt. Men selv om jeg snakker meget for resveratrol, så ved jeg jo godt, at det ikke er resveratrol alene, men resveratrol plus-plus-plus-plus. Men den måde vi har arbejdet på indtil videre har været at fokusere på enkeltstoffer, og det skift der er ved at ske - og det var også en af konklusionerne på konferencen - er, at vi bliver opmærksomme på, at den holder ikke længere; vi er nødt til at arbejde med flere stoffer, men det som skal til for at kunne gøre det på en fornuftig måde, det kræver rigtig megen viden, der ligger bagved og som vi først er i gang med nu. Så det er jo ikke noget der ligger lige om hjørnet, men det er klart, at det er den vej pilen peger."

Mht. "regnskabet" hvis man vil prøve at stille resveratrols sandsynligt positive virkning i forbindelse med kræft overfor (ifølge Sundhedsstyrelsen) alkohols negative, så blev det hurtigt klart i samtalen med Ole Vang, at han hverken kan eller vil være med til at opstille sådan et regnskab. Fint nok. Ingen religionskrig her.

Det forekommer os indlysende, at den endelige sandhed om vins totale indflydelse på vores helbred vil være svær - måske tæt på umulig - at indfange præcist, i og med at det forekommer umuligt at bevise, hvad vin isoleret set gør. Hvordan skal man nogensinde eksperimentelt kunne adskille vins isolerede effekt fra den påvirkning som vinnyderes øvrige livsstil har på helbredet?
Ole Vang er enig: "Det er en blanding af både stoffer du putter i munden men også den måde du ellers lever på der gør det ikke bare svært men rigtig svært at afgøre om det er det ene eller det andet, der har betydning. Ligesom man i gamle dage sagde at årsagen til at vi har en stor risiko for tyktarmskræft her i Vesteuropa er, at vi har så mange fjernsyn. Det kan man lave en statistik på: Antallet af fjernsyn korrelerer fint med antallet af forekomster af tyktarmskræft. Men det som det jo hænger sammen med er jo, at når du har fjernsyn har du også en livsstil der tenderer til højere kalorieindtag fra fedt."
VS: "Og måske at du sidder for meget på din flade".
OV: "Lige præcis."

Vi er sikre på, at vi også fremover på skift vil høre positive og negative udsagn om vins indflydelse på vores helbred set ud fra alle mulige mere eller mindre fragmenterede måder at gå til sagen på. Det være sig set ud fra synsvinkler der isoleret ser på alkohol, resveratrol eller hvad det nu kan være for en enkeltbestanddel af vin man vælger at fokusere på.

Som vi også nævnte i forbindelse med vores artikel om Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så spiser vi brød til alt hvad vi hører af de slags. Og uanset hvad vi hører, så kommer vi aldrig til at tænke på vin som hverken gift eller medicin men som et naturligt og skønt nydelsesmiddel, som smager herligt, beriger et måltid og er dejligt at samles om. En af de mange herlige ting, som er med til at gøre livet værd at leve.

Oktober 2010

Din Internet Explorer er stærkt forældet, og mange ting på Vinsiderne.dk vil derfor enten ikke kunne ses, se helt forkerte ud eller ikke fungere. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.
Du bruger den forældede Internet Explorer 7 (eller måske Internet Explorer 9 i kompatibilitets-visning). Det betyder, at nogle ting på Vinsiderne.dk ikke vil virke, og andre ting vil blive vist forkert eller slet ikke. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.