Hvilken type risiko vil du løbe?

Risiko-barometer

Sundhedssty­relsen har ændret sine anbefalinger af hvor mange genstande man som henholdsvis kvinde og mand maksimalt bør indtage pr. uge. Før hed det 14 for kvinder og 21 for mænd. Nu hedder det 7 for kvinder og 14 for mænd.

Det har de sidste mange år ikke været svært at falde over undersøgelser, der har påvist positiv indflydelse på diverse sundhedsmæssige aspekter ved moderat indtag af alkohol, især af vin. Sundhedsstyrelsens nye konklusioner slår mere dystre toner an. Her er der ingen nedre grænse for alkohols farlighed, mens "mulige gavnlige effekter", som de kalder dem, nedtones. Ordvalget giver en fornemmelse af, at styrelsen i det rene og klare budskabs tjeneste helst er foruden, at der overhovedet kan være sundhedsmæssige gevinster ved alkoholindtagelse.

Vores første indtryk af Sundhedsstyrelsens nye kampagne var, at de trods det noget nedslående budskab havde fundet en sober og nogenlunde nøgtern tone i modsætning til visse tidligere uge 40 kampagner, der har været usmagelige og utroværdige skræmmekampagner. Når man imidlertid gik ind på styrelsens hjemmeside på tidspunktet for lanceringen af de nye anbefalinger, var den lille tekst der skulle fungere som appetitvækker til videre læsning følgende:  "En ud af 100 personer er i risiko for at dø af en alkoholrelateret sygdom eller uheld ved et forbrug på op til to genstande om dagen." (Fremhævningerne er vores.)
At den primære kobling og vinkling helt fra start er dødsrisiko og beskedent forbrug virker frastødende på os og får os til at miste lysten til at læse videre. Så i forhold til os og dem der ligner os - som vel må være blandt styrelsens målgruppe - forekommer sådan en catch-line kommunikationsstrategisk forfejlet.
Vi synes bestemt at Sundhedsstyrelsen skal dele ud af hvad den mener at være kommet frem til. Styrelsens længere udredninger forekommer da også rimeligt sobre, men vi finder dens evindelige primære fokusering på død og undergang, når et budskab skal præsenteres kort og iøjefaldende, for både usmagelig og uhensigtsmæssig.

Forskellige undersøgelser af samme forhold har det med fra tid til anden at komme frem til forskellige - og ind imellem stik modsatrettede - konklusioner. skal man spise masser af kartofler, og skal man undgå dem. er chokolade sundt, og så er det usundt. er moderat alkoholindtag livsforlængende, og er det udelukkende farligt. Fortsæt selv listen.
Om forskellige instanser lægger vægt på undersøgelser, der udsiger de pointer man i forvejen ønsker fremmet, om forudsætningerne for forskellige undersøgelser er væsensforskellige, eller hvad det er der gør at "videnskabelig evidens" kan falde så forskelligt ud, ved vi ikke.

Vi spiser derfor altid brød til alle disse set over tid ustabile forskningsresultater, der kan levere konklusioner så forskellige som lys og mørke med 10 års mellemrum. De kan selvindlysende ikke være lige rigtige alle sammen. Og er der én risiko vi ikke vil løbe i denne forbindelse, så er det langvarig, ængstelig og humørstækkende moderation til ingen nytte. Tænk hvis vi vælger hysterisk at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og der så en dag kommer en ny og endnu mere grundig undersøgelse, der viser at Sundhedsstyrelsen på afgørende punkter tager fejl. Frygtelig tanke. Eller tænk hvis vores permanente ængstelighed tager livet af os ved at øge vores risiko for blodpropper. Endnu frygteligere.

Enhver må jo tage bestik af egen situation og foretage sine valg, herunder valg af risikotype, for så vidt vi kan se, er risici uundgåelige. Vi vil personligt gerne leve længe, og det er også et meget stort ønske for os at være sunde og raske mens vi lever, men vi vil ikke risikere at dø undervejs af kedsomhed og glædesløshed i et misforstået forsøg på sundheds- og levetidsmaksimering.

Vores valg er derfor: En god blanding af livsnydelse - herunder indtagelse af hvad der nok de kommende år vil blive anset for middel- til højrisikofyldte kvanta vin - og sund fornuft.

Vi anbefaler ikke andre at vælge det samme som os. Man kan også programmere sig selv med Sundhedsstyrelsens budskab, så man hver gang, man drikker en alkoholholdig drik tænker: "Så, nu øger jeg igen min risiko for at dø af kræft." Skål og velbekomme siger vi. Er man inde på det spor, anbefaler vi afholdenhed, for det er dog for surt at skulle tænke sådan hele tiden - med mindre man i forvejen er indfanget af vor tids tilbøjelighed til at tænke på fødemidler, som jo trods alt er dem der holder os i live, som potentielt giftige og skadelige.

Afslutningsvis et citat, der viser hvor alvorligt det ifølge Sundhedsstyrelsen er hvis et par deler en flaske vin hver dag, hvilket vil give et samlet ugentligt forbrug på ca. 46 genstande, som er over 30% højere end grænsen for højrisikozonen. Fra styrelsen lyder så denne opfordring:
"Sundhedspersonale opfordres til ved et forbrug over 14/21 at vurdere om der er behov for en kort intervention hos alment praktiserende læge eller en henvisning til alkoholbehandling."

Hvis du nu har fået appetit på at læse Sundhedsstyrelsens detaljerede notat i forbindelse med de nye anbefalinger, kan du klikke her. Alternativt kan du kigge lidt på vores vinsider og se om du kan finde inspiration til en god flaske vin, som vi i givet fald håber du vil glædes over og nyde. Som vores egen gode læge siger med et smil, når vi spørger om hendes mening: "Der er jo også noget der hedder livskvalitet."

September 2010

Efter at vi skrev ovenstående, har også Vinbladet kommenteret Sundhedsstyrelsens nye alkohol-anbefalinger. Læs her.

Din Internet Explorer er stærkt forældet, og mange ting på Vinsiderne.dk vil derfor enten ikke kunne ses, se helt forkerte ud eller ikke fungere. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.
Du bruger den forældede Internet Explorer 7 (eller måske Internet Explorer 9 i kompatibilitets-visning). Det betyder, at nogle ting på Vinsiderne.dk ikke vil virke, og andre ting vil blive vist forkert eller slet ikke. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.