Genstande, promiller - og bilkørsel

I forlængelse af vores lille artikel om, hvordan man udregner genstande, når man kender alkoholprocenten og ved hvor mange centiliter der er i glasset, vil vi ikke undlade at videregive de - især for bilister - vigtige informationer dels om, hvordan man tilnærmelsesvis udregner promillen i blodet, når man kender antallet af genstande samt personens køn og vægt, dels om ca. hvor hurtigt kroppen forbrænder alkohol, hvilket især afhænger af ens vægt.

Mand blæser i alkometer

Vi vil understrege, at vi videregiver formler, som vi ikke har nogen chance for at tjekke rigtigheden og anvendelighe­den af, heller ikke i praksis, da vi ikke ejer et alkometer.
Der er desuden så mange variabler i den enkelte situation, hvor man indtager alkoholholdige drikke, så det må være op til dig at bruge disse formler med omtanke og på en måde, som du finder forsvarlig.

Nødvendig viden om tre ting

Hvis man ikke vælger helt at afstå fra at indtage alkohol, før man skal køre bil, mener vi, at man som et minimum bør have en viden om:

1) hvor mange genstande man drikker. Det afhænger af antal centiliter og alkoholprocent (se evt. vores artikel om dette),
2) hvor mange genstande man kan drikke uden at komme over promillegrænsen. Det skulle afhænge af ens køn og vægt,
3) hvor hurtigt ens krop forbrænder alkohol. Det skulle især afhænge af ens vægt.

1) Hvor mange genstande er der i drikken?

Når man vil udregne, hvor mange genstande der er i en given drik, kan man bruge denne formel (se vores artikel om emnet for flere detaljer):

Antal genstande =
Antal centiliter (cl) af drikken x alkoholprocent x 0,8 : 120

I "gamle dage" sagde man, at et glas vin var lig med en genstand. Men dengang var alkoholprocenten 12% - som var den man gik ud fra - heller ikke så ualmindelig som i dag, hvor 14% ikke er usædvanligt.
Et glas vin (12,5 cl) på 14% er således ikke 1 genstand, men 1,17 genstand.
Og 12,5 cl (1,25 dl) er ikke baljen fyldt helt op til kanten. Billedet viser et pænt stort vinglas med præcis 12,5 cl. (Klik for stor størrelse.)

2) Hvor mange genstande kan man drikke, uden at overskride promillegrænsen?

Her i Danmark må man ikke køre bil, hvis man har en promille på over 0,5.
Vi har set lidt varierende definitioner af hvad promille betyder i alkoholsammenhæng. De fleste lader til at være enige om, at promille kan oversættes til antal g alkohol pr. liter blod.

Man kan udregne promillen - tilnærmelsesvis - ved hjælp af nedenstående formler.

Mænd:
Promille =
Antal genstande x 12 : (kropsvægt x 0,68)

Kvinder:
Promille =
Antal genstande x 12 : (kropsvægt x 0,55)

Eksempler:
En mand på 70 kg, der drikker 2 genstande får en promille på 0,50
En mand på 80 kg, der drikker 2 genstande får en promille på 0,44.
En kvinde på 55 kg, der drikker 2 genstande får en promille på 0,79.
En kvinde på 65 kg, der drikker 2 genstande får en promille på 0,67.

Man kan omskrive promille-formlerne, så man direkte får at vide, hvad man kan drikke, uden at overskride promillegrænsen. Men pas på. Der skulle kunne være store individuelle forskelle:

Mænd:
Antal genstande = 0,5 (max-promillen) x kropsvægt x 0,68 :12

Kvinder:
Antal genstande = 0,5 (max-promillen) x kropsvægt x 0,55 :12

Ifølge disse formler går den øvre genstandsgrænse for en mand på 70 kg ved:
0,5 x 70 x 0,68 :12 = 1,98 genstande.
Og for en kvinde på 60 kg:
0,5 x 60 x 0,55 :12 = 1,37 genstande.

Der er, som det ses af vores eksempler, ganske stor forskel på, hvordan mænd og kvinder "reagerer" på alkoholindtag.

3) Hvor hurtigt forbrænder man alkohol?

Promillen stiger, så længe man drikker, men samtidig forbrænder kroppen alkoholen.
Denne forbrænding foregår ved konstant hastighed og kan ikke på nogen måde fremskyndes. De gamle historier om at kaffe, smøger og dans skulle hjælpe, har derfor tilsyneladende ikke noget på sig.

Vi har set forskellige oplysninger om, hvor hurtigt alkoholforbrænding foregår i kroppen. På Netdoktor.dk oplyses - hvilket forekommer letsindigt og overfladisk - at det tager ca. en time for en mand og ca. 1 1/2 time for en kvinde at forbrænde en genstand.
Ifølge Sundhedsstyrelsen kan kroppen forbrænde 1-1,5 g alkohol pr. time for hver 10 kg man vejer.
Vi anbefaler, at man, når man forholder sig til disse data, bruger de mest "pessimistiske". Hvis man laver for optimistiske beregninger, øger man formodentlig markant sin risiko for at overskride promillegrænsen.

En genstand er 12 g alkohol. Når man regner med forbrænding af 1 g alkohol pr. 10 kg kropsvægt pr. time, kan man konstruere en formel for den tid, det tager at forbrænde en genstand (vi har sprunget mellemregninger og forklaringer over):

Antal minutter =
Antal genstande x 7200 : kropsvægt i kg

Dvs. at det for en mand på 80 kg tager
1 x 7200 : 80 = 90 minutter (1 1/2 time)
at forbrænde en genstand.

En kvinde på 60 kg bruger
1 x 7200 : 60 = 120 minutter (2 timer)
på at forbrænde en genstand.

Vores anbefalinger

Hvis man vil kombinere alkoholindtag og bilkørsel, så anbefaler vi, at du kigger på vores formler og regner på din egen situation, OG at du indbygger solide sikkerhedsmargener i dine beregninger: Rund antallet af konsumerede genstandende op, regn med en lavere kropsvægt end din virkelige, brug laveste teoretiske forbrænding (1 g pr. 10 kg kropsvægt pr. time), læg yderligere tid til den beregnede forbrændingstid osv.

Der er så mange variabler i den enkelte situation, hvor man indtager alkoholholdige drikke. F.eks. vil man ikke kunne bruge forbrændingsformlen, hvis man når at forbrænde en genstand, inden man begynder på at indtage den næste. Og da der desuden trods formlernes entydighed vil være individuelle forskelle på kroppens håndtering af alkohol, beder vi dig selv tage stilling til anvendeligheden af udregningerne og ansvar for brug af dem.

August 2009

Din Internet Explorer er stærkt forældet, og mange ting på Vinsiderne.dk vil derfor enten ikke kunne ses, se helt forkerte ud eller ikke fungere. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.
Du bruger den forældede Internet Explorer 7 (eller måske Internet Explorer 9 i kompatibilitets-visning). Det betyder, at nogle ting på Vinsiderne.dk ikke vil virke, og andre ting vil blive vist forkert eller slet ikke. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.