Lagerstyring af "vinkælderen"

Enhver engageret vinnyder vil givetvis have oplevet, at der hører et vist mål af lagerstyring til at købe og forbruge vin. Det handler jo om at købe et passende kvantum, d.v.s. et kvantum der i så høj grad som muligt modsvarer den type forbrug man har. Hvis man f.eks. på årsbasis kun har et forbrug på 2-3 flasker Beaujolais - for nu i eksemplets tjeneste at tage en vin der typisk ikke har den store holdbarhed - er det indlysende, at man ikke har brug for at benytte sig af et godt tilbud på 12 flasker, uanset hvor meget man (tror at man) sparer.

Hvis man - som vi - forbruger en del forskellige typer vin, så kræver det en vis disciplin og indsigt i sit forbrugsmønster, hvis man vil undgå at komme til at ligge inde med flasker, som pludselig viser sig at være blevet for gamle. Vi vender senere i artiklen tilbage til et ukompliceret regneark, der kan være en strålende hjælp i den henseende.

Det er svært helt at undgå at komme i besiddelse af vine, som man på et tidspunkt må erkende, at man helst var fri for at have liggende mere. Man må se i øjnene, at man har købt for meget eller forkert ind. Man kan jo ikke fuldstændig præcist kalkulere sine drikkelyster.
Hvis man kun ligger inde med et ganske begrænset antal flasker, er det selvfølgelig ikke noget problem. Men har man opbygget et lager af en vis størrelse, sådan som den vinengagerede ofte gør, og holder man af at drikke mere end ganske få forskellige typer vin, så bliver en eller anden form for lagerstyring meget nyttig.

Én vin tilbage - og hvilken en

Vi er med årene selv blevet markant bedre til at styre vores indkøb. Det er højt, hvis der ligger 12 vine til "oprydning", mindre usædvanligt er, at der ligger 4-6 stykker. Og i skrivende stund er vi i den situation, at det er lykkedes os at komme ned på én sølle vin, som vi har svært ved at få taget os sammen til at drikke.

Lad os lige som krydderi indsparke en lille historie om denne vin: Pudsigt nok er vinen - som vi er bange for vil være til udhældning i vasken Les Forts de Latour - den vin på vores "lager", som tilsyneladende har den største markedsværdi. Det er den snart 19 år gamle andenvin til Château Latour, Les Forts de Latour, som vi købte seks flasker af for 16-17 år siden. De første fem flasker smagt henover de mange år siden købet har alle været mere eller mindre kedelige. Vi kan se, at vinen i samme årgang 1993 aktuelt udbydes til salg på nettet til 233 € (ca. 1750 kr.), så måske vi skulle sætte den på auktion? Det nænner vi dog næsten ikke at udsætte den stakkels køber for. Parker roste vinen i høje toner i sin tid, så måske den sidste flaske omsider vågner op til dåd? Det tvivler vi dog på, hvorfor det er svært at finde en anledning til at åbne vinen; vi anser risikoen for at den ender i sovsen eller vasken for at være overhængende. Lyst til at købe? Så send os en mail med dit bud!

Simpelt regneark til hjælp

Vi har stor gavn af et relativ simpelt regneark, der, på basis af hvor meget vi forbruger, udregner hvor mange års forbrug vi har til af hver vintype. Det kræver selvfølgelig den datadisciplin, at man indtaster, hver gang man knapper en vin op. Men er man lidt vinengageret, vil man formodentlig kun synes det er sjovt, og at det kan tilføje endnu en underholdende dimension til hobbyen.

Lagerstyringsregneark

Et lille Excel-eksempel-regneark kan åbnes ved at klikke på billedet ovenfor, hvorved du kan se, hvilke formler, der udfører regnearbejdet.
Du vil kun kunne forstå nedenstående forklaring, hvis du åbner regnearket.

I kolonnen forbrug indtastes antal konsumerede vine løbende. I kolonnen lager fremgår lagerbeholdningen. D.v.s. når man drikker en flaske, skal forbrug øges med 1, mens lager tilsvarende skal mindskes med 1. Det er det hele.
I kolonnen forventet udregner en formel på baggrund af antal konsumerede vine, hvor mange vine af den pågældende type, man kan forvente at konsumere på et år. Det fås ved at dividere antal konsumerede vine med antal dage, der er gået siden man begyndte at bruge regnearket og gange dette tal med 365 ($-tegnet i formlen laver fast cellereference til brug ved kopiering af formlen og har ingen betydning for udregningen).
Begyndelsesdatoen for ibrugtagning af regnearket (eller rettere datoen før) skal indtastes i celle H1 (her 31-12-2012 for startdatoen 01-01-2013). Dags dato sørger Excel-funktionen =IDAG() for i celle H2. Det antal dage, man har brugt regnearket udregnes så ved at trække de to datoværdier fra hinanden, hvilket sker i celle H3. Og dette antal dage indgår så som nævnt i udregningen af forventet årsforbrug.
I kolonnen år divideres lagerbeholdningen med det forventede årsforbrug, og så har man det tal, der viser om man køber realistisk ind, nemlig hvor mange års forbrug man har på lager i forhold til hvor meget man forbruger.
I års-kolonne kunne man (her eksemplificeret ved celle E2) nøjes med formlen =C2/D2, men =HVIS(B2=0;"";C2/D2) sørger af fjerne advarslen mod den "forbudte" nul-division (#DIVISION/0! eller hvis der ikke er plads i cellen til advarslen: ######), hvis man ikke har forbrugt nogle vine af typen.

Det er klart, at i den første tid, man bruger arket, vil udregningerne ikke være præcise, da både forbrug og antal dage er lavt, men når der er gået lidt tid, og arket har en vis mængde data at arbejde med, vil der tegne sig et ganske retvisende og overordentlig brugbart billede, som hvis man lytter til det, kan være med til at forhindre over-indkøb og dermed kedsommelig oplevelser i glasset på et senere tidspunkt. Meget enkelt og særdeles nyttigt.

Advarsels-differentiering

Man kan så - som det er gjort i vores ark - vælge at lave betinget formatering af de celler, der regner antal år ud. Det er det, der i eksemplet giver en gul bagrundsfarve ud for Amarone. I takt med et øget "advarselsniveau" er det sådan i vores eksempel-ark, at ved mellem 0 og 2 år er der ingen farve, mellem 2 og 3 år bliver baggrundsfarven grøn, mellem 3 og 5 år bliver den gul, og har man vin til mere end 5 års forbrug, så advares der med rød farve.
Hvis man vælger denne type betingede formatering, er det klart, at de valgte årsintervaller ikke vil give lige retvisende farve-advarsler for alle vintyper i og med disses forskellige holdbarhed. Men har man lyst til at differentiere disse advarselsniveauer yderligere for de enkelte vintyper, kan man selvfølgelig gøre det.

Januar 2013

En læser, Per thor Straten, har efter at have læst vores artikel gjort opmærksom på online-systemet Cellartracker. Læs hans mail her.

Din Internet Explorer er stærkt forældet, og mange ting på Vinsiderne.dk vil derfor enten ikke kunne ses, se helt forkerte ud eller ikke fungere. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.
Du bruger den forældede Internet Explorer 7 (eller måske Internet Explorer 9 i kompatibilitets-visning). Det betyder, at nogle ting på Vinsiderne.dk ikke vil virke, og andre ting vil blive vist forkert eller slet ikke. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.