Italiensk vin

af Thomas Ilkjær, Paolo Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen

3. udgave af Italiensk vin fra Politikens forlag er på gaden. Og der er sandelig sket noget siden 2. udgave, der udkom i 2008. Der er denne gang tale om en kraftfuld opdatering og revidering, hvor man har fornemmelsen af at sidde med en helt ny bog, hvor store dele er nyskrevne.
Det er et klart udtryk for, at vinkulturen i Italien er særdeles dynamisk og udviklingsorienteret. Men det er i lige så høj grad udtryk for nogle skribenter, der vil yde det ypperste.

Bogen har ikke størrelse og tyngde som en mursten - men som to. Og med sine 512 sider byder den på en grundighed og detaljerethed, som vil tilfredsstille selv nørdede elskere af italiensk vin.

Indhold

De indledende kapitler handler om

  • Vin-Italien her og nu
  • Italiens vinhistorie - kort fortalt
  • Jordbund, klima, mark og kælder
  • Italiens vinlovgivning (herunder detaljeret gennemgang af de fire vinklasser)
  • Druesorter i Italien (med 282 navneopslag)

Hovedparten af bogen består af en gennemgang af alle Italiens vinregioner, hvor man heldigvis er gået bort fra en organisering af dem i konkurrerende grupper navngivet med cykelsportsmetaforer. Regionerne er nu i stedet organiseret i fire hovedområder: Nordvest-, Nordøst-, Mellem- og Syditalien med øer.
Overskrifterne inden for den enkelte region er: geografi og klima, historie, regionens druesorter og så en gennemgang af dens vine, hvor de vigtigste DOC(G)'er selvfølgelig får mest plads. I den nye udgave er omtalen af IGT-vinene opprioriteret i god overensstemmelse med hvordan tingene fungerer i Italien.

Alle DOC(G)- og IGT-vine er oplistet under deres regioner. Og på baggrund af et tjek af kapitlerne om Piemonte og Toscana gætter vi på, at samtlige (ved bogens udgivelse 413) DOC(G)er er beskrevet i bogen. Selvfølgelig får Barolo væsentlig mere omtale end den lille DOC Sizzano, som næppe andre end bogens forfattere kender. Men det siger noget om grundigheden og detaljerigdommen, at man trods DOCens lidenhed og ukendthed alligevel får en pæn mængde oplysninger om den:

DOC Sizzano er endnu en mikroskopisk DOC umiddelbart syd for Ghemme på højre bred af Sesiafloden. Selve byen har blot 1400 indbyggere. Denne lille DOC fra 1969 omfatter omkring 15 ha samlet set. Sizzano skal indeholde 40-60 procent nebbiolo, samt 15-40 procent vespolina, som altså er obligatorisk. Uva rara kan tilsættes for resten.

Ovenstående demonstrerer også, at man skal stå meget tidligt op for at finde noget, man gerne vil vide om italiensk vin, som ikke er med i bogen!

De detaljerede DOC(G)-skemaer

De to første udgaver af bogen havde detaljerede skemaer for alle DOC(G)-vine med oplysninger om druesorter, alkoholprocent, lagringskrav og høstudbytte. De er sløjfet i den nye bog dels begrundet med pladshensyn men nok vigtigere, at det med den enorme koncentration af detaljer i disse skemaer er vanskeligt at sikre sig mod fejl, og at ændringer af reglerne løbende gør dem uaktuelle.
Vi har haft utrolig stor nytte af disse skemaer og ville have været kede af, hvis de forsvandt. Heldigvis er det meningen, at skemaerne flytter over på www.vinviden.dk, hvor de løbende vil blive opdateret. I skrivende stund (på andendagen for bogens udgivelse) er ikke alle skemaer på plads, og de der er, er det i begrænset form i forhold til de gamle bogskemaer, men tilføjelse af de oplysninger, der mangler, er stillet i udsigt.
Det er klart en bedre ide at vedligeholde skemaerne på nettet. Vi har ved selvsyn ved flere lejligheder oplevet, at nogle af oplysningerne fra skemaerne i bogens 2. udgave blev uddaterede.

Udvidelser

For de vigtigste regioners vedkommende er der beskrivelser af udvalgte producenter og deres vine. For de mindre betydningsfulde regioner nævnes gode producenter blot ved navn.
Et eksempel på en udvidelse af bogens stofmængde er, at producent- og vinbeskrivelser for udvalgte producenter i Toscana dels er steget betydeligt i antal, dels er beskrivelserne markant mere detaljerede, og de bærer nu tydeligt præg af, at forfatteren har smagt på og taget stilling til sagerne.
Det, at forfatterne ind imellem på denne måde giver deres mening til kende, leverer en god modvægt til de mange informationer af mere leksikal art.

Som et eksempel på en anden type udvidelse kan vi nævne, at i kapitlet om Piemonte er området Alto Piemonte tildelt en hel side med egen overskrift og endda et detaljeret kort over områdets vine og producenter. I forrige udgave omtaltes selve området kun med fem linjer som en unavngiven "klump". Beskrivelsen af områdets DOC(G)er fyldte en side mod tre i den nye bog. At der er gået i dybden med området - og at der i det hele taget gås i dybden i bogen - kan ses af endnu en demonstration af detaljerigdom og overblik, som forfatterne stiller til skue, her i et uddrag om jordbundsforholdene i Alto Piemonte:

Italiensk vin

Som i Langhe findes her også en del Marne-mergel (kalkholdigt ler) og arenaria (sand- og sandstenslag, der giver god dræning). Hertil skal lægges rige forekomster af metaller (mangan, aluminium, kobber) i jordlagene, og mange steder er der tale om enestående sur jord med pH-værdier på typisk mellem 3,5 og 5,5. Dette kendes ikke mange andre steder i Italien.

Kort

Der er masser af gode kort over vinområderne. Der er oversigtskort over regioner og detaljerede kort over mere betydningsfulde vinområder inden for de enkelte regioner. Også flere af kortene er opdaterede nogle endda i markant grad. Og nye er kommet til. Både som udtryk for forfatternes ændrede fokuseringer, men også fordi der simpelthen er skabt inddelinger, som ikke fandtes for 10 år siden ved udgivelsen af bogens forrige udgave.
Væsentligst, hvad dette angår, forekommer at være de officielle kort over de nye MGA-inddelinger (subzoner og markparceller) i Barolo- og Barbaresco-distriktet, inddelinger som blev officielle et par år efter udgivelsen af forrige udgave af bogen.

Illustrationer

Bogen er fint illustreret med indbydende fotos. Men i forhold til 2. udgave er der luget ud i billeder af personer, der gemmer sig bag producentnavnene. Eneste billede af en vinperson - ud over anonyme mark- og kælderarbejdere - er Piero Antinori.
Der er givetvis en velgennemtænkt grund til dette fravalg, hvilket ikke forhindrer os i at savne den type billeder.

Statistik og ordliste

Bogen slutter med et statistisk appendix med tal og grafer, der fortæller om f.eks. produktionsfakta, eksport og forbrug samt en ordliste, der forklarer fagtermer og italienske udtryk, der bruges i bogen, tillige med udtryk, som man kan støde på som almindeligt interesseret i italiensk vin.

Vi anbefaler

Italiensk vin er ikke en bog, der lægger op til at blive læst fra ende til anden. Den er mere oplagt som opslagsværk. Og som sådan er den fremragende, uanset hvilket niveau ens interesse for italiensk vin befinder sig på.

Som det burde fremgå, anbefaler vi bogen på det kraftigste. Går man op i italiensk vin, er den på det nærmeste uundværlig. Forfatterne har ydet en gennemarbejdet, præcis og nærmest ufattelig kraftpræstation, som ikke kan roses nok.

Prisopdatering juni 2021: Bogens vejledende pris er 450 kr., men den købes i skrivende stund billigst til 259,95 hos gucca.dk og 271 kr. hos tales, hvor man som medlem kan købe den for 236 kr.

September 2018

Din Internet Explorer er stærkt forældet, og mange ting på Vinsiderne.dk vil derfor enten ikke kunne ses, se helt forkerte ud eller ikke fungere. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.
Du bruger den forældede Internet Explorer 7 (eller måske Internet Explorer 9 i kompatibilitets-visning). Det betyder, at nogle ting på Vinsiderne.dk ikke vil virke, og andre ting vil blive vist forkert eller slet ikke. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.