Anmeldelser af vinforhandlernes hjemmesider

- en introduktion
Hjemmeside-menu

Vi gætter på, at vi køber nogenlunde ligeså mange vine via internettet som i fysiske butikker. Herved kommer forhandlernes hjemmesider naturligt til at spille en væsentlig rolle for hvordan "butikken" som helhed opleves.

En forhandlers hjemmeside har typisk to grundfunktioner:
1) At kommunikere til kunden hvem og hvad forhandleren er, og hvad han/hun/de har at byde på,
2) at forsyne kunden med en kanal, der muliggør et køb.

Disse hjemmesider fungerer meget forskelligt og er af meget varierende kvalitet, så vi synes, at det er relevant at kigge nærmere på et udpluk af dem.

En del af drivkraften til at vi for år tilbage tog hul på at skrive om dette var længere tids irritation over den spildtid, vi jævnligt kom ud for både som (potentielle) kunder og som anmeldere. Spildtid der skyldes, at nogle hjemmesider enten manglede væsentlige oplysninger, som så måtte efterspørges, eller også var hjemmesiderne ikke opdaterede, hvilket har været - og stadig kan være - en stor kilde til irritation.

Vores fokus er nu i højere grad at fremvise eksempler på hvor godt det kan gøres.

Vurderingskriterier

Vi mener at nedenstående punkter er centrale for, hvordan man oplever "mødet" med forhandleren, når det foregår via nettet. I vores anmeldelser af forhandlernes hjemmesider, vil det derfor også være disse, der vurderes:

  • Er vigtige informationer til stede? (uddybning)
  • Hvordan er kvaliteten af informationerne? (uddybning)
  • Bliver hjemmesiden løbende opdateret? (uddybning)
  • Er hjemmesiden let at betjene? (uddybning)
  • Er det let at finde informationerne? (uddybning)
  • Hvordan køber man? (uddybning)
  • Forløber købet gnidningsfrit? (uddybning)

Vi bedømmer ikke hjemmesidernes udseende, i den udstrækning det udelukkende har at gøre med at placere det på en smuk-grim-skala.
Kun hvis layoutet virker forstyrrende på overskuelighed og dermed brugervenlighed, vil vi kommentere det.

Vi beskæftiger os her heller ikke med hvor godt eller omfattende forhandlerens vinsortiment er. Hjemmesiden er en kommunikations-grænseflade mellem sælger og køber, og det er udelukkende denne, som vi vurderer.

Oversigten over anmeldelserne af vinforhandlernes hjemmesider kan tilgås fra menupunktet Forhandlere > Hjemmesider > Anmeldelser.

Din Internet Explorer er stærkt forældet, og mange ting på Vinsiderne.dk vil derfor enten ikke kunne ses, se helt forkerte ud eller ikke fungere. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.
Du bruger den forældede Internet Explorer 7 (eller måske Internet Explorer 9 i kompatibilitets-visning). Det betyder, at nogle ting på Vinsiderne.dk ikke vil virke, og andre ting vil blive vist forkert eller slet ikke. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.