Gør et godt køb: Køb en dyrere vin!

Overskriften kan lyde som et paradoks, idet man kan være tilbøjelig til sætte lighedstegn mellem prisbillighed og et godt køb. Men hvis vi i stedet for at stirre os blinde på den isolerede butikspris ser på, hvor mange kr. vin vi får for, når vi køber en billig og en dyrere vin, så tegner der sig et dramatisk anderledes billede af, hvad der kan betale sig. Hvis man anskuer "et godt køb" som at en stor del af den pris man betaler havner hos vinproducenten - hvorved vinkvaliteten et langt stykke hen ad vejen øges tilsvarende - så er der en enorm fordel i at holde sig fra de billigste vine.

Det skyldes, at flere dele af den pris, man som kunde betaler, er helt fikserede beløb, uanset hvilken vin man køber. Disse faste beløb udgør tilsammen i skrivende stund anslået over 21 kr., uanset om man køber en vin til 35 eller 350 kr. Eksempler på faste beløb pr. flaske er den danske vin- og emballageafgift, der p.t. tilsammen udgør 9,06 kr.

Der er mange variabler, som indgår i udregningen af en vins pris. F.eks. opererer forskellige forhandler med stærkt varierende avancer. Og nogle sælger direkte til kunden, mens der for andre forhandleres vedkommende er flere mellemled inde i billedet. I småtingsafdelingen er der forskel på f.eks. hvor dyre propper vinen er udstyret med, og hvor meget det koster for importøren at få transporteret vinen til Danmark. Det er derfor umuligt at opstille en helt præcis regnemodel, der viser hvordan en vins pris er stykket sammen.
Trods unøjagtigheder og forskellige beregningsmetoder vil vores regnestykke alligevel klart illustrere vores pointe. Vi har forenklet situationen til at handle om en importør, der selv videresælger sine vine direkte til kunden.

Lad os kigge på en vin, som vinproducenten sælger til importøren/forhandleren for 3,50 € = 26,45 kr. Vores bud på en udregning af butiksprisen ses herunder. Beløbene under de sorte streger er mellemregninger.

Udregning af en vins pris

I det regnestykke, der fremgår ovenfor, og som handler om en vin, der hos den danske forhandler koster 80 kr., udgør det beløb, som vinproducenten får, 22,2/80*100 = 29% af den pris vinen sælges for.
Lad os herefter undersøge, hvor stor en del af butiksprisen, der er vin for i flasker, der koster fra 40 til 250 kr. hos en dansk forhandler, der selv importerer sine vine.

Vi kan ved at regne "baglæns", altså med udgangspunkt i butiksprisen, udregne hvad vinproducenten får ved forskellige butikspriser. Med en forhandleravance på 50% bliver der 1,61 kr. til vinproducenten, når vinens burtikspris er 40 kr. Svarende til 4% af denne pris. I disse 1,61 kr. skal både indgå producentens produktionsomkostninger og avance. Det siger sig selv, at det får man ikke megen vin for.
Ved en butikspris på under 37 kr. bliver beløbet til indkøb af selve vinen negativt, d.v.s. det kan ikke lade sig gøre, med mindre avancen er lavere.

Som nævnt giver en vin til 40 kr. plads til at 4% af vinens pris går til producenten. Når en vin koster 50 kr., går 14% (6,94 kr.) til producenten. Og ved 80 kr. går, som vi så tidligere, 29% (20,27 kr.) til producenten. Som det ses, stiger den andel af vinens pris, som man rent faktisk får vin for, hurtigt og voldsomt, når man holder sig fra de allerbilligste vine.
Man kan også anskueliggøre fordelen ved at betale mere på følgende måde: Når vi sammenligner en vin til 40 kr. med en der koster det dobbelte, går 8,6 gange så stort et beløb til vin! Fodelen burde være til at få øje på.

Vi har for vine med en butikspris på (i 5-krones intervaller) mellem 40 og 250 kr. udregnet den procentdel af prisen, der ender hos vinproducenten. Kurven herunder afspejler disse udregninger. X-aksen viser vinens butikspris, Y-aksen viser vinproducentens indtægt som procentdel af butiksprisen. Klik her eller på billedet for at se kurven i fuld størrelse.

Som det ses på kurven, og som vi har allerede har redegjort for, stiger den procentdel af vinens pris, der ender i vinproducentens lommer, lynhurtigt, når vi bevæger os fra de helt billige vine til de lidt dyrere. Hvilket uvægerligt vil betyde en bedring af vinkvaliteten i nogenlunde samme takt. Ved en butikspris på 100 kr. når vi op på 34% til vinproducenten. Herefter flader kurven noget ud, hvilket afspejler, at procenten stiger langsommere. Og det går herefter langsomt med at klemme den op på 40%. Og med de betingelser, vi har indlagt i vores regnestykke, skal vi op i de meget dyre vine (over 515 kr.), før procenten når op på de 50%, og den vil aldrig kunne overstige 53%.
Så set ud fra den synsvinkel, som vi anlægger i nærværende artikel, får man op til de ca. 100 kr. uforholdsmæssig god vinvaluta for de ekstra penge, man lægger i butikken. En markant større del af det beløb man betaler går til vin, en tilsvarende mindre del til afgifter, transport, håndtering og hvad der ellers er af uundgåelige og faste beløb.

Så som vi siger i overskriften: Gør et godt køb: Køb en dyrere vin!

Maj 2013

Din Internet Explorer er stærkt forældet, og mange ting på Vinsiderne.dk vil derfor enten ikke kunne ses, se helt forkerte ud eller ikke fungere. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.
Du bruger den forældede Internet Explorer 7 (eller måske Internet Explorer 9 i kompatibilitets-visning). Det betyder, at nogle ting på Vinsiderne.dk ikke vil virke, og andre ting vil blive vist forkert eller slet ikke. Vi opfordrer dig derfor til at hente en ny version af Internet Explorer. Eller endnu bedre: Brug en anden browser som f.eks. Firefox.